ZSAM

Xiamen Gaoqi International Airport

Xiamen, China