K31B

UTC

Chatham Coast Guard Station

Chatham, Massachusetts, United States