Bangladesh 

ICAO IATA Name Location METAR TAF Conditions
VGHS Dhaka Dhaka 53 minutes ago Yes  IFR
VGEG CGP Shah Amanat International Chittagong 53 minutes ago Yes  MVFR