Bangladesh 

ICAO IATA Name Location METAR TAF Conditions
VGHS Dhaka Dhaka 40 minutes ago Yes  IFR
VGEG CGP Shah Amanat International Chittagong 40 minutes ago Yes  IFR